แนะนำบริการครัย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงหลังๆมานี้ ใช้เวลารอรถเมย์สายหลักนานมาก(140) บางวันรอเป็นชั่วโมงเลย ส่วนใหญ่เจอแต่รถเสริม ซึ่งสามาถเดินทางได้เหมืนกัน แต่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ควรจัดการให้ดีกว่านี้หน่อยครับ