514 รถแอร์แต่ ร้อนมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เจอหลายครั้งแล้วกับรถคันนี้ แอร์ร้อนแต่ก็ยังเอามาวิ่งไม่เคยปรับปรุง ยอ่งสันคนเยอะๆแน่น ร้อนมาก วันนี้เจอตอนเช้า คนไม่ค่อยมี แต่แอร์ก็นังร้อนเหมือนเดิม หมายเลขรถเอากระดาษมาอื่นมาปิดไว้อีก (ป้ายกระดาษสีเหลืองหน้ารถ)