รถเมย์สาย80 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
คนยืนรอเต็มแต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร วิ่งเลนขวา ผ่านไป 2 คันก็เหมืนเดิม เสียเวลามากๆ