522 ชม.เร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
522 เป็นรถสายยาว คนรอเยอะและนานมาก ปัญหารถคิดทีมานานแล้ว การบริหาคตัดการชั่วโมงเร่งด่วนควรดีกว่านี้ ออกมารอรถเช้า แต่รถมาสาย ก็เท่ากับสาย ไม่มีอะไรจะอธิบายนอกจากคำว่าแย่ค่ะ