สาย76 หมดระยะวงเวียนใหญ่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนพิจาราณาการปล่อยสาย 76 หมดระยะแค่วงเวียนใหญ่ในช่วงเช้าด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าทำมาแก้ปัญหาในส่วนใด ปริมานรถไม่เพียงพอ หรออะไร ถ้าขาไป ไม่เกี่ยวป่ะคะ ถ้ากรณีนี้เพิ่มปริมาน 105 จะดีกว่า ในส่วนของขา-กลับ ช่วงเวลาดังกล่าวก้อไม่ได้จำเป็น ปริมานคนก้อไม่เยอะ เวลาเช้ารถติด คนข้ามสาทรก้อจะเสียเวลาในการรอไปอีก