รถครีมแดง29 หลัง22.00น.รับคนไหมคับ บางคันป้ายไฟไม่เปิด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถครีมแดง 29 หลังสี่ทุ่มเขายังรับผู้โดยสารป้ายเล็กรึคนน้อยไหมคับ ผมรอสามคับไม่รับสามคับ ตีออกขวาตลอดเลย ทั้งขาไปและขากลับ