มารยาทการบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 19 กันยายน 60 ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 3 ซึ่งพนักงานขับรถคันดังกล่าว มีมารยาทการบริการที่แย่ ควรปรับปรุง