189 กลับอู่เยอะ 2 ชั่วโมงออกคัน มีน้อยก็เลยต้องรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
189 รอ 1 ชั่วโมง พอรถออกมาเป็นรถป้ายกลับอู่ บางทีเห็นออกมาทีชอบออก 2-3 คัน เพื่ออะไร ปล่อยออกมาทุก 30 นาที 1 คันดีกว่า ยังไงก็ขอบคุณที่ให้บริการ ช่วยปรับปรุง ด่วนค่ะ ชาวกระทุ่มแบนเดือดร้อน