การบริการเดินรถสาย 536

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถสาย 536 นานมาก (จากปากน้ำ) พอมีรถมาก็บริการถึงแค่อนุสาวรีย์ชัย แล้วคนมี่ต้องการโดยสารไปสุดสายต้องทำอย่างไร ระยะระหว่างรอบก็นานมากทั้งที่รถไม่ได้ติดอะไร (ใกล้จากอู่มาก) อีกทั้งเวลาช่วงเย็นก็ไม่มีรถบริการเลยแถวอนุสาวรีย์ชัย อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น