204 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายหอนาฬิกาห้วยขวาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เข้าใจว่าตรงนั้นชอบมีสาย 12 จอดแช่หลายคันทำให้บังรถเมสายอื่นๆที่กำลังเข้ามาที่ป้าย แต่ไม่ได้หมายความว่ามองไม่เห็นแสดงว่าไม่มีผู้โดยสารอยากจะขึ้นนะคะ แล้วก็ผ่านไปเลย