รถสาย 515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 515 ไม่ชอบเข้าป้าย สุดท้ายที่จะถึง สาวรีย์ชัยฯ และไม่จอดทุกป้าย บางครั้งขับเลยป้าย หากไม่มีคนลงป้ายมักจะไม่จอด ทั้งๆ ที่มี ผดส รอขึ้นอยู่ ขอให้แก้ไขบริการ และอบรมพนังงานในส่วนนี้ด้วยครับ สายอื่นก็คงจะมีกรณีนี้เช่นกัน แต่ที่ร้องเรียนสายนี้ เพราะผมใช้บริการบ่อย