168 วิ่งชิดขวาหน้าม.รามคำแหง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
168 วิ่งชิดขวาหลายคัน หน้าม.ราม ขาไปมีนบุรี ช่วงวัดเทพลีลา เป็นมาหลายเดือน ไม่เข้าป้าย โบกก็ไม่เข้า ทั้งๆที่รถโล่งมาก สายนี้ไม่ต้องการผู้โดยสารหรือ? สุดท้ายต้องมาเบียดที่สาย58 หรือ 113 *ถ่ายรูปไว้ หลายคันมากชิดขวา