สาย 67 รอนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 67 รอนานมาก รอเกือบทุกวัน เฉลี่ยวันละสองชั่วโมง ตอนนี้ก็ยังรออยู่ สองชั่วโมงแล้วยังไม่มา