สาย 67 รอนานเกินชั่วโมง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าจามจุรีแสควร์ครับ วันอาทิตย์ที่ 17 กย รอตั้งแต่ 20:20 ตอนนี้ 21:30 แล้ว ยังไม่มาเลยครับ