รถเมลสาย 48 ทั้งสีชมพูและสีเหลืองไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผู้รอโดยสารเต็มป้ายโบกไม่จอดรอก็นาน บางทีขึ้นไปก้าวเดียวก็ออกรถแล้วเสียดายไม่มีเลขทะเบียน แต่ไม่ใช่แค่คันเดียวเจอบ่อยมากวันนี้เหลืออดจึงมาร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไข ควรให้ไปขับรถเมลส้มสาย 1 จะได้ฝึกแย่งกันรับผู้โดยสาร