ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 189 เลข 6-500082 คนขับขับแย่ และคำพูดการบริการไม่มาก