รถเมล์สาย141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่จอดรับส่งผู้โดยสาร ที่ป้ายรถเมล์คณะวิทยาศาสต์ จุฬาเป็นแบบนี้หลายคันมาก ยังไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น