รถ129ปล่อยรถออกน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถ129ช่วงเช้าบริเวณแยกบางนาปล่อยรถออกช้ามาก มาทุก20นาทีและคนแน่นมาก ควรบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความต้องการมากกว่านี้