ปอ.79 หมายเลข 6-56025

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เช้านี้ ~7.00 น. รถเก๋งสีขาวขับชนท้ายรถปอ.79 แถวบางขุนนท์ พขร.และพนง.เก็บเงินมารยาทดีมาก พูดจาสุภาพและช่วยเหลือให้ผู้โดยสารขึ้นคันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้จราจรติดขัดไม่นาน