ปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสาร 1. เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพราะยากแก่การใช้งานและจดจำ ไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้นรถเมล์ทุกวัน และไม่ใช่ทุกป้ายที่รถเมล์จอดรับส่งจะมีคนให้ข้อมูล อย่างเดิมสะดวกกับผู้ใช้งานมากกว่า 2. เรื่องสีที่ใช้แยกโซน ถ้าใช้สีตามที่กำหนด แปลว่าทุกๆที่ทีมีรถเมล์วิ่งจะไม่มีสีอื่นปนใช่หรือไม่ เช่นสนามหลวง อนุเสาวรีย์ชัยฯ จะมีรถเพียงสีเดียวอย่างนั้นหรือ คิดว่าไม่ได้ช่วยผู้โดยสาร