545 วิ่งไม่ถึงม.ราม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ 545 วิ่งถึงม.ราม แปะป้ายไว้แล้วก็ไม่ไป