ชมเชยพนักงานประจำรถสาย 39

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพี่กระเป๋าและพี่คนขับรถสาย 39 เนื่องจากพี่ทั้งสองมีใจรักในงานบริการ เมื่อผู้โดยสารถามเส้นทางต่อรถ พี่ทั้งสองก็เต็มใจที่จะตอบและให้ข้อมูลอย่างละเอียด ถือว่ามี service mind ที่ดีมากครับ เป็นรถเที่ยวสุดท้ายจากตลาดไทของวันที่14กันยา ที่รถเป็นโฆษณาแซมบัค