ปอ. 84-8 ไม่เข้าป้ายอย่าให้มีอีกเป็นครั้งที่2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ระวังกระจกแตก กุเอาจริง