ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสาย 516

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียนพฤติกรรมการให้บริการของผู้เก็บค่าโดยสาร รถประจำทาง สาย 516 ป้ายทะเบียน 12-2551 หลังรถมีตัวเลข (7-3054) ใช้บริการเวลา 17.20 น. แถวๆปิ่นเกล้า ผู้เก็บค่าโดยสารมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการให้บริการ ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกับผู้โดยสาร น้ำเสียงกระโชกโฮกฮาก ไม่มีใจในการให้บริการ และที่สำคัญคือเมื่อมีที่นั่งว่างแทนที่จะเรียกผู้โดยสารที่กำลังยืนอยู่หรือผู้โดยสารที่มีสัมภาระเป็นจำนวนมากไปนั่ง กลับไปนั่งเอง หันมองดูอยู่หลายครั้งก็ไม่รู้สึกรู้สาหรือสะเทือนใดๆๆ ตั้งแต่นั่งรถโดยสารมาไม่เจอกระเป๋ารถเมล์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน ฝากคำร้องเรียนนี้เพื่อนำไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าว ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของตน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสายรถประจำทางต่อไป