543ก รอรถนานมากกกด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล 543ก วิ่งจากท่าน้ำนนท์ไปอู่บางเขน วันนี้เลิกงาน 5 โมงครึ่ง รอรถเป็น ชั่วโมง ยังไม่มีรถวิ่งผ่านเลย ทำงานแถวหมู่บ้านปูนซีเมนต์ แต่พอบทจะมา ก้อมาทีล่ะ 2 คันเลย อะไรกันหนักกันหนา