สาย102 พนักงานขับรถและกระเป๋าพูดจาดีมากค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการดีพูดดีมากค่ะโดยเฉพาะ คนขับชื่อคุณธนกร ภัทรบุญ กล่าวต้อนรับผู้โดยสารทุกป้ายเลย