22:20-23:10ไม่มีรถเมวิ่งเลย!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หน้าโรงบาลสินแพท จะไปนวมิน รอตั้งแต่ 22:20-23:10 ไม่มีรถเมผ่านเลย ปล่อยรถยังไงคะ อย่างน้อย สาย60 ควรจะมาบ้าง วิ่งชั่วโมงละคันหรือคะ