รอรถ140นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ140นานมาก ไม่คิดจะแก้ปัญหาเลยน่าเบื่อมาก