สาย 4 ขาดระยะนานเกินควร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 4 ไม่ควรทิ้งระยะในการวิ่งรถนานเกินควรในช่วงเย็น 17.00-19.00 และในช่วงเช้า 6.30-7.30 ควรทราบด้วยนะคะ ว่าผู้โดยสารใช้รถเมล์สายนี้เยอะพอสมควร เส้นทางที่รถวิ่งก็ติดมาก ควรปล่อยถี่กว่านี้ ในช่วงเย็นอันตรายมาก คนเต็มคันรถจนล้นก็ให้เบียดขึ้นมา จนรถเอียง ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ทางเข้าทางออกรถเป็นทางเดียวกัน ปรับปรุงด้วยนะคะ