ลืมกระเป๋าตังไว้บนรถเมล์ สาย 129 ได้คืนแล้ว ขอบคุณค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณ พี่กระเป๋า และคนขับ สาย 129 จำทะเบียนไม่ได้ค่ะ แต่ขึ้นตรงป้ายลาซาล 09.07 ลงป้ายเซ็นทรัลลาดพร้าว 10.09 รถปรับอากาศ ขอบคุณมากค่ะ