ชื่นชมพนักงาน สาย3

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมคนขับชื่อนายสุรศักดิ์ อ่ำสมบูรณ์ วันที่11ก.ย. ช่วง 1ทุ่ม ได้ขับรถดีมีความนอบน้อมต่อผู้โดยสารและได้เกิดอึบัติ้หตุแก่ผู้โดยสารเล็กน้อย ซึ่งคนขับได้ใจเย็นและขอโทษตลอดเวลา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก และได้รักษากฎระเบียบวินัยได้ดี ไม่จอดรับและส่งผู้โดยสารนอกป้าย สู้ๆครับ ^^