รถเมล์ 203 ชอบขับลงอุโมงค์บางพลัด อยากให้ตักเตือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ท่ารถ กำชับพนักงานขับรถทุกคันไม่ให้ขับรถลงอุโมงค์ข้ามแยกบางพลัด เพราะออกมามันเลยป้ายแล้วจะจอดป้ายรถเมล์ได้ยังไง จะให้ผู้โดยสารลงตรงเกาะกลางตรงปากอุโมงค์ได้ยังไง ไม่มีความปลอดภัยเลย