นโยบายปฏิรูป ขสมก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1.เป็นนโยบายที่แย่ที่สุดที่เคยเห็น-รู้มา จะสร้างความสับสนให้ผู้ใชบริการ จะทำให้ผู้ใข้ลำบากมากขึ้น จำเป็นต้องแจ้งผู้ให้นโยบายเพื่อให้ทบทวน 2. คนใช้บริการส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ จำยาก ต้องจำใหม่หมดทุกสาย วุ่นวายตาย 3.คราวก่อนเปลี่ยนปอ.1 เป็น 501 ก็ดีแล้ว แต่อย่าขยับเลข เลขใหนไม่มี ก็เว้นไว้ไม่ต้องจำมาก 3.ต้องทำแบบสอบถามผู้ใช้ที่ใช้ รถเมล์ แล้วจะรู้ว่าไม่มีใครอยากให้เปลี่ยน เลขสาย หรือเป็นภาษาอังกฤษ 4.การเปลี่ยนเส้นทาง ขอให้ทำนน้อยที่สุดและตามความจำเป็น 5.การเปลี่ยนสีรถ ไม่มีประโยชน์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และทำให้ผู้ใช้สบสน ต้องจำใหม่