ขอให้รถจอดป้ายตรงข้ามปากทางลำลูกกา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการที่ป้ายจอดรถรับส่งผู้โดยสารชั่วคราวหน้าบริษัทสยามนิสัน ตรงข้ามตลาดปากทางลำลูกกาถูกรือศาลาออก ทำให้ไม่มีที่หลบแดด หลบฝนทำให้ลำบากมาก แต่ถัดไปอีก100 เมตร ตรงข้ามปากทางลำลูกกามีป้ายรถเมล์ถาวรของ ขสมก. อยู่แล้วทำไม ไม่จอดที่ป้ายรับส่งผู้โดยสารที่จุดนั้นละครับ แล้วนำป้ายยกเลิกป้ายชั่วคราวที่สยามนิสสันนั้นเสีย จึงเรียนมาโปรดพิจรณาด้วยครับ