ชิดในอีกพี่ ..ชิดได้อีก สาย 140

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชิดในอีกพี่ ...ชิดในได้อีก ( เป็นเสียงที่ได้ยินมาตลอด ) ทั้งนายตรวจ และ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ...ถ้าชิดขนาดนี้ ...รบกวน ลองขึ้นมาและเดินทางไปด้วยกัน ..จะทราบถึงเหคุผล ..และควรที่จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ..ทราบดีที่มีการเสริมรถ ..แต่ ชั่วโมงเร่งด่วน ควรหาวิธีที่ดีมากกว่านี้หน่อยน่ะครับ เพราะผู้โดยสารต้องประสบปัญหาแบบนี้มายาวนานมากแล้ว ...ทุกคนทราบดี ...ที่นั่งไม่ต้องพูดถึง ..ที่ยืนแทบจะไม่มี ....และลองนับจำนวนผู้โดยสารสิว่า ..รถโดยสารสามารถ รับน้ำหนักได้ จำนวน..กี่คน เท่าไหร่ เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ผมจะรอวันที่มีการเปลี่ยนแปลงน่ะครับ ..ขอบคุณ