กรุณาอย่าติดประกาศโฆษณาบนกระจกหน้าต่างรถเลยค่ะ มองไม่เห็นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เข้าใจว่าเป็นรายได้ขององค์กร ถึงจแม้จะทำภาพปรุก็เถอะค่ะ ปิดบังเส้นทาง มองไม่เห็นค่ะ จ้อฃผ่านรูปรุก็ปวดหัวมากมาย โปรดเห็นแก่ประโยชน์ของผู้โดยสารเป็นสำคัญเถอะค่ะ ที่รอบตัวรถมีพื้นทราเยอะแยะ แต่ขออย่าติดรอบกระจกเลยนะคะ