รถ 509 157 ไปไหนหมด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถจากอนุ จะไป ปิ่นเกล้า. รอนานมาก. ไม่แน่ใจว่า2 สายนี้เลิกให้บริการรึเปล่า. ทำไมรอนานมาก. รอตั้งแต่ บ่าย1 จน บ่าย2 ครึ่ง ยังไม่มีสักคัน. อยากช่วยให้ตรวจสอบให้หน่อยครับ. ว่าทำไมรถถึงขาดระยะ