1348 พูดจา ไม่เพราะเวลา ผู้ใช้บริการสอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ฝากอบรม พนักงาน1348 ที่รับสาย เวลาผู้ใช้บริการสอบถามเส้นทางให้ พูดจาไพเราะหน่อยนะคะ เพราะไม่ทราบเส้นทางจริงๆๆถึงได้โทรสอบถามคะ แต่กลับพูดจาบอกเส้นทางรถแล้ว แต่ผู้ใช้บริการต้องการความแน่ใจอีก ถามบ่อยก็พูดจาน้ำเสียงฟังแล้วไม่เข้าหูเลยคะ ขอบคุณคะ