ช่วยเพิ่มเที่ยวรถ 84ก ด้วยครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยเพิ่มเที่ยวรถของ 84 ก ด้วยครัย เนื่องจากรอนานมาก และมีผู้ใช้บริการเยอะ หลายคนเดือดร้อนมากครับ ผมรอตั้งแต่ 07.10น. จนถึง 07.45น. ผมและผู้โดยสารท่านอื่นเดือดร้อนจริงๆครับ