สอบถาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นสาย 80 จากตลาดบางขุนศรีมาเพชรเกษม77 ราคาแตกต่างกันมากแต่ล่ะวัน บางวัน 13บาท บางวัน15 บาท บางวัน19 บาท บางวัน 21 บาท เลยไม่เข้าใจว่าตกลงราคากี่บาทกันแน่