การติอ gpsบอกตำแหน่งรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันราคาเครื่องgpsลดลงมามากแล้ว การบอกตำแหน่งรถเมล์แต่ละสายน่าจะเริ่มใช้ได้ เพื่อเป็นการบริหารเวลาและบริหารเที่ยวรถ ให้ตรงต่อความต้องการ ด้านผู้ใช้บริการจะได้วางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น