จอทีวีบอกป้ายต่อไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จริงๆก็ดีอยู่นะคะ แต่ว่า เปลี่ยนเป็นเสียงตามสายเหมือนรถไฟฟ้าดีไหมคะ ไม่ต้องชะเง้อมอง บางทีก็มองไม่เห็น บางคันป้ายหน้าก็บอกไม่ตรง