รถเมล์เส้นราชพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนสายราชพฤกษ์มีกี่สายเหรอครับ สาย 751 รถน้อย ออกห่างกัน 1 ชม. หมด 1 ทุ่ม อยากให้ขยายเวลาวิ่ง และเพิ่มเที่ยว เพราะตอนนี้คนมาอยู่แถวนี้เยอะขึ้น จะได้ใช้บริการและเป็นตัวเลือกในการเดินทาง หากจะเริ่มเก็บค่าโดยสารก็ควรเริ่มนำรถแอร์มาวิ่งได้แล้วครับ