กรณีการไล่ผู้โดยสารลงรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีกรณีใดบ้างที่คนขับรถ สามารถไล่ผู้โดยสารลงรถได้