ควรพิจารณาเพิ่มเส้นทางของสายรถประจำทางเพิ่มเติม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่อยู่บริเวณปากเกร็ดและรังสิตต้องเข้าสู่ตัวเมืองในบริเวณรัชดา-เพรชบุรี-พัฒนาการ ซึ่งปัจจุบันมีสาย 206 เพียงสายเดียวเท่านั้นที่ผ่านจากเกษตร-รัชดา-เพรชบุรี-พัฒนาการ (จากการสังเกตมีจำนวนรถที่ให้บริการมีจำนวนน้อย ทั้งยังมีพฤติกรรมมาในระยะติดๆ กัน ทำให้บางช่วงรถขาดระยะเป็นชั่วโมง) ทำให้ประชนชนจำนวนมากต้องเดินทางมาต่อรถ 206 ที่เกษตร หากผู้เกี่ยวข้องเห็นควรว่าต้องการปรับปรุงการบริการที่เข้าถึงผู้ใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจัง ควรพิจารณาเพิ่มเส้นทางสายรถที่ให้บริการจากปากเกร็ดและ/หรือรังสิต-วิภาวดี-รัชดา-เลี้ยวแยกอโศก-เพรชบุรี-พัฒนาการด้วย