ความสะอาด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีการทำความสะอาดฉีดฆ่าเชื้อเบาะนั่งและราวจับ บ่อยๆ (โดยเฉพาะรถร้อน) เพราะบางทีมีคนจรขึ้นมาตัวเหม็นและสกปรก (ไม่ใช่แบ่งชนชั้น) แต่ควรมีการทำความสะอาดเพื่อส่วนรวมด้วย ขอบคุณ