การปรับเปลี่ยนชื่อสาย เส้นทางการเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การปรับเปลี่ยนชื่อสายทำให้เข้าใจยากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยไม่มีสายรถเมล์อื่นมาทดแทน ตัวอย่างเช่น สาย11->R3 วิ่งเข้าพระราม9แทนเส้นพัฒนาการ แล้วเวลา22:00-23:00ถ้าจะนั่งรถจากประตูน้ำไปพัฒนาการจะมีเพียงสาย11เท่านั้น แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสายใหม่แล้ว ไม่มีการวิ่งผ่านเส้นพัฒนาการอีก แล้วจะเดินทางอย่างไร และในขณะนี้ ตามป้ายรถประจำทางไม่มีการแจ้งสายรถที่ผ่าน จึงไม่ทราบข้อมูลใดๆเลย