การปรับเปลี่ยนรูปแบบรถเมล์แบบใหม่ ช่วงทดลองใช้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากโครงการปฎิรูปเส้นทางรถเมล์ 269 เส้นทางเป็นโครงการที่ดี แต่ที่มีการปรับสีหน้ารถกับตัวรถคนละสีกันนั้น โดยส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าอาจจจะทำให้ผู้ที่จะขึ้นโดยสารมองเห็นยากถ้ามองจากทางด้านหลังรถ หรืออาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงอยากขอเสนอให้ทาง ขสมก จัดประกวดการออกแบบสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่ม social entrepreneur คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปลักษณ์หน้าตารถ โดยอาจกำหนดว่าให้อยู่ในงบประมาณที่ทาง ขสมก ทำได้ เพื่อให้ตัวหน้าตารถเมล์สอดคล้องการใช้งานในระบบการปฎิรูปเส้นทางรถเมล์ 269 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ และในความเห็นส่วนตัวคาดว่าน่าจะมีคนสนใจเข้าร่วมประกวด โดยเฉพาะกลุ่ม social entrepreneur คนรุ่นใหม่ ค่ะ