เบอร์รถแบบใหม่ไม่ควรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เห็นด้วยกับการใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษในหมายเลขรถเมล์ระบบใหม่ค่ะ ผู้ใหญ่หลายคน รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันด้วย ไม่ใช่จะอ่านภาษาอังกฤษออก ไม่ได้ต่อต้านการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างชาตินะคะ แต่ในกรณีนี้ เห็นวาา ก่อนนึกถึงชาวต่างชาติ ควรนึกถึงคนในประเทศที่ต้องใช้บริการของท่านทุกวันก่อนค่ะ ใส่ตัวเลขแบบเดิมก็เป็นสากลเข้าใจกันได้หมดอยู่แล้ว รวมทั้งการที่ท่านทาสีรถในระบบใหใที่กำลังทดลองอยู่มันก้สะท้อน ตัว R G Y B อยู่ จึงไม่ห็นความจำเป็นที่ท่านต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษซ้ำซ้อนลงไปอีก ไม่เห็นด้วยกับการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษในหมายเลขรถเมล์ค่ะ