สาย 73

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมปล่อยให้รอรถนานมากเลยคะ เป็นชั่วโมง ไม่มีรถมาเลย. เเย่มากเลย ไม่คิดจะปรัปปรุง